Crooners & Cocktails at Christmas

Klik for at se kortet
Hvornår:
16. december 2022 kl. 20:00 – 20:00
2022-12-16T20:00:00+01:00
2022-12-16T20:00:00+01:00
Hvor:
CasaV58
Vestergade 58
Aarhus 8000
Crooners & Cocktails at Christmas @ CasaV58 | Aarhus | Denmark

English version below👇🏼
Versión en español a continuación👇🏼👇🏼

The Jazz Crooner – Moya/Obel (CH/DK)
Når far og søn indtager scenen til denne koncertaften vil der næppe være et øje tørt. Publikum kan nemlig forvente både musik og humor på højt plan såvel som kunst og kultur.

Døre åbner kl. 20.00
Koncertstart kl. 21.00
Entré i forsalg 130,-
Entré i døren 150,-
Følg venligst billetlink:
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/9oaur6gx6s

Inkl. i entréprisen er din første cocktail ! Tom Collins med prisvindende chilensk gin(Tepaluma) og tonic. Aftenen igennem vil du kunne nyde andre lækre cocktails såsom Old Fashioned, Strawberry Daiquiri, Whiskey Sour, Negroni og flere….

Musikalsk hører vi fra legender som Frank Sinatra, Dean Martin og Nat King Cole i lækre duo-versioner, hvor Lukas’ sprøde stemme akkompagneres af den varmblodige pianist, Patricio Moya.
Sammen har de lagt i støbeskeen til en ganske særlig portrætkoncert som hylder jazzens store croonere, leveret med latinamerikansk manér, hvor der også er gjort plads nye nummer i god gammeldags Crooner-stil.

Lukas Moya Obel (CH/DK). Som søn af en renommeret tangopianist fra Chile har Lukas’ liv altid været fuld af musik, sang, dans og skuespil. Derfor er det heller ikke mærkeligt at netop Lukas har kastet sig over noget så storladent og flamboyant som alle de gode gamle Frank Sinatra-numre, Dean Martin-baskere og Nat King Cole storhits – selvfølgelig med en god portion Latin Love til at levere det på.
Som ung uddannet skuespiller, musiker og sanger, kaster Lukas hermed sig ud som storyteller og formidler af såvel smuk standardjazz til anekdoter om de store Croonere fra jazzens verden.

Patricio Moya på flygel (CH). Patricio Moya er en anerkendt pianist både i og udenfor Danmark. Patricio startede med at spille klaver allerede som barn i Chile med forbillede i faderen som var Tangopianist. Intet kunne drive ham væk fra klaveret og det er der stadig intet der kan. Patricio Moya skabte sig en karriere som pianist, og har spillet sammen med anerkendte kunstnere i hele verden og har også selv stået bag store produktioner. Han er i særdeleshed kendt for sine utrolig smukke og passionerede fremføringer indenfor genrene tango og jazz.
De sidste 8 år har han desuden opført og driver nu en anerkendt klaverskole i Aarhus, Aarhus klaverakademi.

Signe Gjesing er med på Kontrabas

—————————————

The Jazz Crooner – Moya/Obel (CH/DK)
When father and son take the stage for this concert, the emotional experience will have one shed a tear. The audience can expect both music and humor at a high level as well as art and culture.

Doors open at 8 p.m
Concert start at 9 p.m
Online presale price: 130,-
Door entrance price: 150,-
Please follow ticket link:
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/9oaur6gx6s

The entrance fee includes your first cocktail! Tom Collins with award-winning Chilean gin (Tepaluma) and tonic. Throughout the evening you will be able to enjoy other delicious cocktails such as Old Fashioned, Strawberry Daiquiri, Whiskey Sour, Negroni and more….

Musically, we hear from legends such as Frank Sinatra, Dean Martin and Nat King Cole in delicious duo versions, where Lukas’ crisp voice is accompanied by the warm-blooded pianist, Patricio Moya. Together, they have laid the foundation for a very special portrait concert that pays tribute to jazz’s great crooners, delivered in a Latin American manner, where space has also been made for new tracks in good old-fashioned Crooner style.

Lukas Moya Obel (CH/DK). As the son of a renowned tango pianist from Chile, Lukas’ life has always been full of music, singing, dancing and acting. That’s why it’s not strange that Lukas has thrown himself into something as grandiose and flamboyant as all the good old Frank Sinatra numbers, Dean Martin berets and Nat King Cole hits – of course with a good dose of Latin Love to deliver it on .
As a young, trained actor, musician and singer, Lukas hereby throws himself out as a storyteller and conveys both beautiful standard jazz and anecdotes about the great Crooners from the world of jazz.

Patricio Moya on grand piano (CH). Patricio Moya is a renowned pianist both in and outside of Denmark. Patricio started playing the piano as a child in Chile with his father, who was a tango pianist, as a role model. Nothing could drive him away from the piano and nothing still can. Patricio Moya made a career for himself as a pianist, and has played with renowned artists all over the world and has also been behind major productions himself. He is particularly known for his incredibly beautiful and passionate performances within the genres of tango and jazz.
For the past 8 years, he has also established and now runs a recognized piano school in Aarhus, Aarhus Klaverakademi.

Signe Gjesing participates on Contrabass

—————————————

El crooner de jazz – Moya/Obel (CH/DK)
Cuando padre e hijo suban al escenario para esta noche de concierto, la experiencia emocional provocará una o dos lágrimas. El público puede esperar música y humor de alto nivel, así como arte y cultura.

Puertas abren a las 20:00
Concierto a las 21.00
Entrada en preventa DKK 130
Entrada en la puerta DKK 150
Siga el enlace por favor:
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/9oaur6gx6s

¡La entrada incluye tu primer cóctel! Tom Collins con la primeada ginebra chilena (Tepaluma) y tónica. Durante toda la noche podrá disfrutar de otros deliciosos cocteles como Old Fashioned, Strawberry Daiquiri, Whiskey Sour, Negroni y más….

Musicalmente, escuchamos a leyendas como Frank Sinatra, Dean Martin y Nat King Cole en deliciosas versiones a dúo, donde la voz nítida de Lukas es acompañada por el pianista de sangre caliente, Patricio Moya.
Juntos han sentado las bases de un concierto retrato muy especial que rinde tributo a los grandes crooners del jazz, interpretado al estilo latinoamericano, donde también se ha hecho espacio para nuevos temas al buen estilo crooner a la antigua.

Lukas Moya Obel (CH/DK). Como hijo de un renombrado pianista de tango de Chile, la vida de Lukas siempre ha estado llena de música, canto, baile y actuación. Es por eso que no es extraño que Lukas se haya lanzado a algo tan grandioso y extravagante como todos los buenos viejos números de Frank Sinatra, las boinas de Dean Martin y los éxitos de Nat King Cole, por supuesto, con una buena dosis de Latin Love para entregarlo.
Como actor, músico y cantante joven y formado, Lukas se lanza a sí mismo como un narrador de historias y transmite un hermoso jazz estándar y anécdotas sobre los grandes Crooners del mundo del jazz.

Patricio Moya en piano de cola (CH). Patricio Moya es un pianista de renombre dentro y fuera de Dinamarca. Patricio comenzó a tocar el piano de niño en Chile con su padre, que era pianista de tango, como modelo a seguir. Nada pudo alejarlo del piano y nada aún puede hacerlo. Patricio Moya se hizo una carrera como pianista, ha tocado con artistas de renombre en todo el mundo y también ha estado detrás de importantes producciones. Es particularmente conocido por sus actuaciones increíblemente bellas y apasionadas dentro de los géneros de tango y jazz.
Durante los últimos 8 años, también ha establecido y ahora dirige una reconocida escuela de piano en Aarhus, Aarhus Klaverakademi.

Signe Gjesing participa en contrabajo