Salsa Ladies Styling 2 levels

Hvornår:
11. oktober 2022 kl. 19:00 – 19:00
2022-10-11T19:00:00+02:00
2022-10-11T19:00:00+02:00
Hvor:
Grønnegade 61B, 8000 Aarhus C, Danmark
Salsa Ladies Styling 2 levels @ Grønnegade 61B, 8000 Aarhus C, Danmark

Salsa Ladies Styling – Improvers og Øvede

I disse kursuser fokuserer vi på de grundlæggende bevægelser og styling. Hver uge vil vi gå i dybden med et nyt tema og udforske forskellige teknikker og bevægelser.

Uge 1: Holdning & Overkrop
Uge 2: Arme & Hænder
Uge 3: Hofte & Hoved
Uge 4: Body rolls
Uge 5: Opsummering & Pratice

Hver lektion starter med en grundig opvarmning inden vi fortsætter med dagens tema. Vi øver og lærer forskellige skridt og bevægelser med fokus på teknik, og sætter disse sammen i kortere sekvenser.

Improvers er for dem, som har danset lidt salsa før, og som føler sig sikre i grundtrinene og de første drejninger. Vi vil gå i dybden med forskellige bevægelser og deres dynamik og lære trinkombinationer såsom ”Susy Q”, ”Mambo”og ”Italiano”. Vi vil kombinere de forskellige elementer fra undervisningen og udvikle og øve en dansesekvens igennem kursets forløb.

Øvede er for dem, som har danset salsa i længere tid, og som mestrer grundtrinene og de grundlæggende drejninger. Vi vil fordybe os i forskellige bevægelser, som dynamisk sættes sammen med trinkombinationer så som ”Susy Q”, ”Mambo”, ”Italiano”, ”crossover”, ”Toe/heel”-kombinationer. Vi vil kombinere de forskellige elementer fra undervisningen og udvikle og øve en dansesekvens igennem kursets forløb.

Start: Den 11.10.2022
Tidspunkt:
Improvers: 19:00 – 20:00
Øvede: 20:00 – 21:00
Varighed: Fem uger (Pause i uge 42)
Pris: 325 kr
MobilePay: 31345

Sted: La Luna Latina, Grønnegade 61B, Aarhus C (kælder)
Tilmeldelse: lalunalatina@gmail.com eller besked i social media

Oplys venligst holdnavnet.

…………………………….

Salsa Ladies Styling – Improvers and Intermediate

In these courses, we will focus on both fundamental movements and styling. Each week, we will have a different theme and explore relevant techniques and moves.

Week 1: Alignment & Upper Body
Week 2: Arms & Hands
Week 3: Hips & Head
Week 4: Body rolls
Week 5: Sum Up & Practice

In each session we start with a thorough warm-up before exploring the theme of the week. We then try out and learn different steps and moves, addressing any issues with technique, and combine the moves in short sequences.

Improvers level:
For those who have danced some salsa, and are confident in the basic steps and turns. We will explore where the different movements initiate from, and break down some basic steps such as “Suzy Q”, “Mambo”, and “Italiano”. We will then work on a combination of specific moves covered in the lessons, which we will develop throughout the course.

Intermediate level:
For those who have danced salsa for longer, and who have mastered the basics, including several simple steps and different basic turns. We will explore different movements in detail such as “Suzy Q”, ”Mambo”, “Italiano”, ”crossover”, ”heel/toe”. We will then work on a combination of some of these, and other, moves, which we will develop throughout the course.

Start: 11th of October 2022
Time:
Improvers: 19:00 – 20:00
Intermediate: 20:00-21:00
Duration: 5 weeks of classes (break in week 42)
Price: 325 dkk
MobilePay: 31345

Location: La Luna Latina, Grønnegade 61B, Aarhus C (basement).
Signup: lalunalatina@gmail.com or message in social media

Please write which level you want to join.