Brugaarhus.dk

Der foregår rigtig meget i Aarhus. For at sikre at de udendørs arrangementer ikke er til gene for byens borgere eller hinanden skal der ansøges om tilladelse på brugaarhus.dk efter følgende retningslinjer.

1) Ved små arrangementer < 25 personer

Regler på offentlige pladser for afholdelse af små arrangementer:

  • Offentlige arealer skal kunne bruges frit af alle, under hensyntagen til byens/det grønne områdes øvrige aktiviteter og besøgende, beplantningen og installationer på arealerne og dyrelivet i bla. skovene. De almindelige færdselsregler skal overholdes.
  • Ingen opstilling. Benyttelse af mindre måtter er ok  = på niveau med en picnic
  • Ingen forstærket lyd – brug gerne høretelefoner. Såfremt arrangementet gør brug af højttalere, skal de lydmæssige forhold drøftes med Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord, hurtigst muligt efter meddelelsen af denne tilladelse.  Virksomheder og Jord kan kontaktes på 8940 2213 eller virksomheder@mtm.aarhus.dk.
  • I skal rydde op efter jer selv og passe på omgivelserne.
  • Der må ikke fastgøres genstande i træer, vejskilte, lygtepæle eller andet inventar.
  • Reklame for enkeltstående virksomheder må ikke finde sted i forbindelse med arrangementet. 
  • Benyt Brugaarhus.dk til afklaring af øvrige reservationer på vore arealer

Vigtigt: Så hvis man bruger forstærket lyd skal man altid søge om tilladelse.

2) Ved større arrangementer >= 25 personer

Større arrangementer skal ansøges på Brugaarhus.dk

Mulige arealer
De arealer Byliv og Bymiljø råder over fremgår overvejende af Brugaaarhus.dk. Brug af vejarealer skal ligeledes ansøges hos os på platformen brugaarhus.dk.

Se nuværende reservationer
Af ansøgningsplatformen brugaarhus.dk forekommer endvidere et kort, hvor det fremgår hvilke arealer, der er reserveret hvornår – se kalenderfunktion i nederste højre hjørne af ”kort” for valg af dato.

Krav til lydniveau
Lydniveauet må ikke overstige 70 dB ved privat skel. En Soundbox kan levere et lydtryk på 126 dB så skru ikke for højt op og peg højtaleren væk fra beboelse eller ud over vandet.

Hvis man er usikker på det lydmæssigt er forsvarligt så kontakt Kim Friedrichsen på 2920 8701.

Planlægning
Ansøgninger forventes at have 14 dages behandlingstid.

Kontaktpersoner Aarhus Kommune
Spørgsmål til dansearrangementer: Helle Ravn-Sørensen – 4185 5910 – hrav@aarhus.dk

Spørgsmål til lyd: Kim Friedrichsen – 2920 8701