Fremtidens idrætsfaciliteter i Aarhus

Styregruppen for DanseParaplyen Aarhus deltog i det meget spændende Borgermøde omkring fremtidens idrætsfaciliteter i Aarhus den 2. marts. Til efteråret skal kommunen vedtage en plan for de næste 10 års investeringer i idrætten i Aarhus.

Alle borgere og foreninger har mulighed for at komme med deres ide på https://aarhus-mangler.dk/. Pr 6. marts er der indtil videre oprettet 753 forslag, så Aarhus kommune står over for nogle svære prioriteringer og beslutninger.

Der er ikke mange ønsker omkring dans, men DanseParaplyen Aarhus har oprettet følgende 2 forslag:

Danse- og kulturpavillon: https://aarhus-mangler.dk/node/551