Regler for servering af alkohol

Hvis man ønsker at servere alkohol til sit dansearrangementer er der følgende regler opdelt på øl/vin samt spiritus. Bemærk at man skal være 21 år for at kunne ansøge og servere alkohol.

Øl & Vin 

  • Indendørs
    • Her er det muligt at sælge Øl & Vin uden lejlighedstilladelse for arrangementer op til 150 personer. Politiet skal altid underrettes min 3 dage før.
    • For arrangementer over 150 personer skal der altid søges om lejlighedstilladelse.
  • Udendørs
    • Her skal der altid søges om lejlighedstilladelse

Spiritus

  • Her kræves altid en alkoholbevilling

læs mere her, hvor der er link til ansøgningen til politiet. Bemærk at blanketten er det samme om det er en  ”ansøgning” eller ”underretning”.

Guide fra Ringkøbing-Skjern kommune til foreninger

Bøde eller fængsel

Overtrædelse af overstående bestemmelser kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde vil straffen kunne stige til fængsel i indtil fire måneder.