1 års fødselsdag

Den 24. oktober 2019 blev DanseParaplyen Aarhus stiftet af 10 danseforeninger og private aktører efter 7 måneders forarbejde med 3 workshops støttet af DGI Østjylland, som resulterede i følgende overordnede vision for dansemiljøet i Aarhus.
Vision
De primære mål med ”Danseparaplyen Aarhus” er, at arbejde for at dansen i Aarhus får de bedste forhold til at udøve undervisning, træning og arrangementer samt ikke mindst kunne mødes på tværs af dansemiljøer/stilarter året rundt.
Vi vil arbejde for at udvikle en danse-webportal for Aarhus med en arrangementskalender samt en introduktion til alle dansestile, og ikke mindst musikken og kulturen bag. Vi vil også arbejde for at få oprettet en permanent dansepavillon centralt i Aarhus til afholdelse af fx Sommerdans og ikke mindst et “Dansens hus Aarhus” med henblik på at skabe et stærkt, bredt favnende og mangfoldigt dansemiljø, som kan sætte Aarhus på Danmarks/verdenskortet som Dansens by.

Vi ønsker at blive et meget synligt og mainstream alternativt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold der har hovedfokus.”

For at synliggøre DanseParaplyens vision er der lavet følgende video – https://youtu.be/BWnOI56qrBw

Medlemmer
DanseParaplyen Aarhus har i dag 12 danseforeninger, 2 Dansekoncertforeninger & 4 private danseaktører som medlemmer.
Foreningerne havde i 2019 1.354 medlemmer og driver facebookgrupper med over 7.500 medlemmer

De private danseaktører driver facebookgrupper med over 5000 medlemmer.

se mere https://danceumbrella.azurewebsites.net/info/medlemmer/

Danse-Webportal
DanseParaplyen Aarhus er blevet udvalgt af DGI Østjylland til et landsdækkende DGI projekt omkring “Fremtidens digitale forening”. Det indebærer bl.a. at der bliver lavet en hjemmeside med præsentation af DanseParaplyen, medlemmer, dansestileoversigt, kalender samt medlems- og tilmeldingssystem.

For at få lavet lokalt indhold har projektet hyret https://www.marius-visuals.dk/ til at få taget fotos og video af op til 15 dansestile. Se skellettet til den nye dansestileoversigt på https://danceumbrella.azurewebsites.net/info/dansestile/

DGI Projektet afsluttes ved udgangen af 2020.

Dansepavillon & Dansens Hus Aarhus
I februar startede Aarhus Kommune en proces med at inddrage borgerne i forhold til en ny 10 årig anlægsplan. I en forholdsvis kort proces fik DanseParaplyens styregruppe travlt at definere følgende 2 borgerforslag med udgangspunkt i visionen:

1) https://danceumbrella.azurewebsites.net/vision/stoet-danse-og-kulturpavillon-aarhus/

2) https://danceumbrella.azurewebsites.net/vision/stoet-dansens-hus-aarhus/

Danse-og Kulturpavillonen opnåede en flot førsteplads i kategorien Byrum mens Dansens Hus fik en delt 5 plads i kategorien Bygninger.

De flotte placeringer resulterede i at DanseParaplyen Aarhus blev inviteret til årets budgetmesse for at præsentere borgerforslagene direkte overfor byrådets medlemmer. Budgetmessen blev desværre aflyst pga. Corona, så der blev sendt en mail til hele byrådet i stedet. Det resulterede i positiv feedback fra formændene/kvinderne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kulturudvalget & Børn og Unge-udvalget.

Kampen for de 2 borgerforslag skal fortsætte i 2021, hvor en ny Sport- og Fritidspolitik skal defineres og ligge rammen for hvordan de afsatte midler i det nye anlægsplan skal anvendes.

For at samle opbakning til de 2 borgerforslag er der oprettet 2 støttegrupper

Meld dig ind i støttegrupperne og hjælp med til at virkeliggøre visionen. Jo flere der bakker op jo større sandsynlighed for at det bliver til virkelighed.
Fælles dansearrangementer
DanseParaplyen Aarhus har en målsætning om at lave fælles dansearrangementer som f.eks. Dansens dag, Sommerdans og Aarhus Festuge.

I forbindelse med Aarhus festuge 2020 blev der i samarbejde med Aarhus Folkemusikhus og Aarhus festuge arrangeret et Dansetelt, som en del af bytorvet. 38 arrangementer over 10 dage blev planlagt, men blev desværre også aflyst pga. Corona situationen.

Opnået støtte

DGI-Østjylland har fra starten støttet DanseParaplyen massivt som fødselshjælper og med valget som projektdeltager i fremtidens digitale forening.

Danseteltet i festugen opnåede 15.000 kr. i støtte fra DGI/DIF’s Sommercorona pulje og 5.000 kr. fra DGI Østjyllands jubilæumsfond.

Desuden er DanseParaplyen Aarhus blev godkendt som Nonprofit organisation af TechSoup, som ledte til samme godkendelse hos Microsoft & Google. Microsoft har derfor stillet 10 Microsoft 365 Business Premium licenser til rådighed, mens Google har stillet gratis Google Ads og Google Maps til rådighed.

Det er styregruppens vurdering, at der fortsat er gode muligheder for at opnå økonomisk støtte til fortsat udvikling af DanseParaplyen og dens aktiviteter.

Stort potentiale i samarbejdet
DanseParaplyen Aarhus har på trods af svære arbejdsbetingelser i forhold til Corona restriktioner bevist sit værd i sit første leveår og potentialet er slet ikke udnyttet endnu.Hvis de nødvendige frivillige arbejdsressourcer kan skaffes og det sociale dansemiljø fortsætter med at bakke op i stor stil, er der ikke noget i DanseParaplyens vision der ikke kan lade sig gøre.Skriv til formand@danceumbrella.azurewebsites.net hvis I/du overvejer medlemskab eller melde sig som frivillig til at være med til gøre DanseParaplyens vision for det sociale dansemiljø i Aarhus til virkelighed.Mange danse- og fødselsdagshilsner fraStyregruppen for DanseParaplyen Aarhus