Åbning af Byparken på Pier 2 herunder dansegulv

Aarhus Kommune afholder officiel åbning af Byparken på Pier 2 den 19. juni, som også indeholder et 66 m2 trægulv til Sommerdans. Gulvet er stillet til rådighed af Aarhus Folkemusikhus, mens Aarhus Kommune har oprettet betonplads, opsat bænke og belysning.

Program
13:00 Officiel åbning med taler af
Borgmester Jacob Bundsgaard,
Rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo
Stadsarkitekt Anne Mette Boye
Bystrategisk chef Bente Lykke Sørensen
13:30 Åbning af byparkens aktiviteter og social zone med DJ omkring dansegulvet
14:30 Drop-in undervisning i Lindy Hop på dansegulvet med Aarhus Lindy Hoppers
15:00 Lindy Hop Social/Fri dans
16:30 Drop-in undervisning i Swing/Rock´n´roll med Kom og Dans Aarhus Ungdom
17:00 Swing/Rock´n´roll Social/Fri dans
18:00 Dansegulvet lukker

Arrangementet er gratis. Alle er inviteret. Tag dine venner og familie.
Der kræves ingen partner til drop-in-undervisning, vi skifter partnere. Undervisning er begyndervenlig. Gratis parkering under Navitas.

Læs mere om dansestilene:
https://danseparaplyen.dk/portfolio-item/lindy-hop/
https://danseparaplyen.dk/portfolio-item/swing/

Læs mere om arrangørerne:
https://aarhuslindyhoppers.dk/
https://komogdansdanmark.dk/aarhus_ungdom/
https://www.aafmh.dk/wp/
https://danseparaplyen.dk/info/

Læs mere om åbningen på https://www.facebook.com/events/327475109403318

Dansegulvet på Pier 2 indgår i DanseParaplyens bestræbelser for at få en permanent dansepavillon/danseplads i Aarhus – se nyeste version af projektforslaget https://danseparaplyen.dk/oplaeg-dansepavillon-i-aarhus/

Dansepavillonen – et byrum til bevægelse og kultur på Pier 2?

Så har vi fået lavet en illustration af hvordan Hexadomen ca. vil tage sig ud i Byparken på Pier 2. 🙂

Vi er i gang med at skrive den første fondsansøgning til Nordea Fonden. Projekttitlen hedder indtil videre “Dansepavillonen – et byrum til bevægelse og kultur”.

Byparken har opfordret os til at sigte efter en bredere anvendelse af Dansepavillonen for at få en større udnyttelsesgrad. I den forbindelse er vi bl.a. i dialog med DGI’s Østjyllands Outdoor ansvarlig. Skriv endelig en kommentar hvis I har ideer til, hvad et overdækket trægulv med lydanlæg kan bruges til udover dans. Som det kan ses i https://danseparaplyen.dk/kalender/ er der masser af aktører i Dansemiljøet, der kan få en god mulighed for at komme ud og danse i det danske sommervejr 🙂
Projektet bliver delt op i nogle projektdele, som vi så kan få forskellige fonde til at dække
1) 175 m2 træterrasse & depotrum – ca. 250.000 kr.
2) Hexadome – ca. 550.000 kr.
3) Indbygget lyd og lys i Hexadomen – ca. 100.000 kr.
dvs. i alt ca. 900.000 kr. Det er mange penge, men vi har et godt projekt på en god placering, så lad os se om det ikke er muligt. Måske bliver det kun til dansegulvet i år, men så er vi i gang 🙂

Mulighed for en Dansepavillon på Pier 2

Så er det lykkedes at finde en plads til en DansePavillon i Aarhus, hvis vi ellers kan finde pengene 🙂 Det bliver på Pier 2, som en del af den nye bypark på havnen, som åbner medio april.

Da byparken på Pier 2 er midlertidig i foreløbig 2 år, tager vi udgangspunkt i en Hexadome på 175 m2 med et terrasse trægulv udført i sibirsk lærketræ, som også er anvendt til Dansekapellets dansegulv i København. Gulvet skal opbygges i sektioner så det nemt kan flyttes.

Vi synes en Hexadome passer godt sammen med Domen , samt der er mulighed for tilkøb af sider, så den kan lukkes efter behov. En anden fordel er at konstruktionen er så stærk at der kan hænges en del lyd- og lysudstyr op i konstruktionen, så vi kan få testet fordelen ved at have lyden indbygget i taget. Målet er fortsat at Pier 2 projektet skal give input til udformning af en permanent dansepavillon, som beskrevet i vores 1 sides opsummering.
Hjælp til finansiering
Projektet vil koste op imod 700.000 kr., hvoraf Hexadomen alene koster minimum 400.000 kr., så evt. bliver der “kun” råd til et dansegulv i første omgang. Hvis du har lyst til at hjælpe med fondsansøgningerne, så skriv til henrik@danseparaplyen.dk.
En anden måde at støtte projektet på er at søge medlemskab af DanseParaplyen. Jo flere danseforeninger, danseskoler, instruktører, dansearrangører med flere der melder sig ind jo stærkere står vi.
Mange dansehilser fra DanseParaplyen Aarhus

Dansekalender for Aarhus

Danseparaplyen Aarhus’ dansekalender er nu ude
I kalenderen finder du ALLE dansebegivenheder i Aarhus, som er importeret fra ca. 50 Facebook sider og grupper . Der ligger allerede nu mange begivenheder, og vi tilføjer løbende. Begivenhederne kan filtreres på arrangøren, og snart også på typen af dans.
Hvad tænker du om konceptet – er der brug for en dansekalender i Aarhus? Send en kommentar til henrik@danseparaplyen.dk – også hvis der mangler nogle arrangementer 🙂
Du kan finde kalenderen og læse mere på 👉 https://danseparaplyen.dk/kalender/

Behov for hjælp
Hvis du er interesseret i at være med til at vedligeholde og videreudvikle kalenderen så skriv til henrik@danseparaplyen.dk

Workshop om byparken på Pier 2

DanseParaplyen Aarhus er blevet indbudt til workshop om hvilke aktiviteter, der skal være i den midlertidige bypark på Pier 2 i 2022-2023. Workshoppen afholdes den 22. februar kl. 16-17:30, hvor vi vil foreslå at der etableres et dansegulv. Efter workshoppen tager kommunen stilling til, hvilke aktiviteter der skal være i byparken.

Indbydelse
Vi på vegne af institut for (X) og Aarhus kommune inviterer hermed til workshop på Pier 2 ved dome of visions den 22 februar fra 16-17:30. Workshoppen er specifikt for borgere, foreninger og aktører der har interesse i at skabe liv og aktivitet på pieren. Workshoppens ramme er en runde “Spil en Plan” som er et redskab udviklet i samarbejde med Bydelskontoret (BDK) og borgerne i Aarhus.

Workshoppens formål er, at forstærke og genskabe dialogen mellem kommune og borgere interesseret i at udvikle pier 2. Workshoppen giver mulighed for direkte sparring, problemløsning og forslag på handlingsplaner mellem kommune og borgere.

Program for workshoppen:

 1. Velkomst
 2. Introduktion og status på pier 2.
 3. Introduktion til workshoppen “Spil en Plan”
 4. Workshops runde “Spil en Plan”
 5. Kaffepause
 6. Opsamling
 7. Fælles snak og diskussion.
 8. Tak for i dag.

Workshopoplæg
Workshopoplæg kan læses her, hvor der bla. kan læses om “Spil en plan” og visionen bag byparken.

Beplantning af Pier 2 i fuld gang

Status på DansePavillon
Se status på DanseParaplyens arbejde på at få etableret en permanent Dansepavillon i Aarhus her.

Status Dansepavillon

Hermed en status på DanseParaplyens bestræbelser på at få etableret en Dansepavillon i Aarhus 🙂

Efter vores workshop den 13. november har vi lavet den viste opsummering i opslagsbilledet. Skriv endelig en kommentar til henrik@danseparaplyen.dk hvis du synes noget skal ændres eller tilføjes.

Vi arbejder i 2 spor:

 1. Et midlertidigt dansegulv som en del af den midlertidige bypark i 22-23 på Pier 2 i samspil med Domen. Erfaringerne herfra skal være med til at definere den permanente Dansepavillon i forhold til bl.a. størrelse, udformning og placering
 2. Bygning af en permanent Dansepavillon i 2024

Status spor 1
Aarhus Kommune/Teknik og miljø afholder en workshop den 22. februar, hvor alle ideer til aktiviteter i byparken præsenteres. Efter workshoppen udvælger Aarhus Kommune så de aktiviteter der skal være i byparken. Aarhus Kommune håber at der bliver plads til alle og at de første aktiviteter kan starte medio april. Læs mere om planerne for workshoppen og byparken her

Status spor 2
Vi arbejder på få løftet Dansepavillonen op på kommunalt niveau for at sikre den bedst mulige placering og udformning. En Dansepavillon kan bidrage positivt til mange af kommunens visioner, strategier og politikker som f.eks.

 • Midtbyvisionen
 • Sport- & Fritidspolitikken
  • Outdoorstrategien
  • Facilitetsstrategien
 • Kulturpolitikken
 • Børn- og ungepolitikken
 • Sundhedspolitikken
 • Eventstrategien

og berører dermed 4 magistrater

 1. Kultur og Borgerservice
 2. Sundhed og omsorg
 3. Børn og unge
 4. Teknik og Miljø

I øjeblikket er vi i dialog med de 2 første magistrater. Sport og Fritid under Kultur og Borgerservice har indkaldt os til et møde den 8. marts, hvor vi forventer det er afklaret om vi får en plads i byparken på Pier 2. Hvis det ikke lykkedes har de evt. plads til en Dansepavillon i gården til Fjordsgade forenings- og fritidshus.

Herudover har vi dialog med Lokale- og Anlægsfonden, som synes en DansePavillon er spændende, men kan ikke gå mere ind i det før Aarhus Kommune har bestemt sig. Lokale- og Anlægsfonden har bl.a. støttet Dansekapellets udendørs dansegulv i 2021 – læs mere

Interesseret i at hjælpe?
Hvis du er interesseret i at hjælpe med at få etableret en DansePavillon i Aarhus så skriv til henrik@danseparaplyen.dk.

Høring af Midtbyvisionen

Så har Aarhus Kommune lavet en vision for midtbyen, som sat i høring indtil 9. marts. DanseParaplyen Aarhus indsender et høringsvar, så kom endelige med input til hvordan dansen kan bidrage til en bedre midtby 🙂
Visionens seks udpegede temaer er:
 1. Dyrk bykulturen
 2. Livet i midtbyen
 3. Naturen ind i midtbyen
 4. Mangfoldige handelsgader
 5. Velkommen til midtbyen
 6. Løft sammen

Ny Sport og Fritidspolitik 2022-25

Aarhus Kommune har udsendt deres forslag til en ny Sport- og Fritidspolitik for de næste 4 år i høring. Sports-​ og fritidspolitikken 2022-​25 er desuden ledsaget af to strategier – en “Facilitetsstrategi” og en “Outdoorstrategi”. Se
Hjælp DanseParaplyen Aarhus med at komme med et høringssvar senest den 21. november, så vi øger chancen for realiseringen af en “Dansepavillon” og et “Dansens hus” i Aarhus.

Dansepavillon Aarhus

Kan du se dig selv danse, undervise eller lave opvisning i en Dansepavillon i Aarhus midtby? Et sted med lækkert dansegulv, overdækket, god udsigt og masser af energi fra forbipasserende.

Den gode nyhed er at nogle politikere overvejer at stille et forslag til Aarhus Kommunes budget 2022 om opførelsen af en Dansepavillon – til gavn for al slags dans i Aarhus uanset om man er privat, en danseskole eller en forening.

Vi er i fuld gang med projektforslaget til kommunen, som skal være færdigt 7. august – læs nuværende version her

Vi foreslår at dansepavillonen skal ligge som en del af en ny bypark på Pier 2 i samspil med Domen, og at den skal være åben for alle i Aarhus.

Hvis du ønsker at bakke op om forslaget så

 • Kom med dine kommentarer til projektforslaget
 • Send links, billeder og oplevelser fra andre udendørs dansegulve, som vi kan bruge som inspiration til udviklingen af vores Dansepavillon.
 • Meld dig ind i Facebook støttegruppen her, og inviter alle de danseglade mennesker du kender. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

Mange dansehilsner fra DanseParaplyen Aarhus

Dansetelt i Aarhus Festuge

I samarbejde med Aarhus Festuge og vores medlemmer arrangerer DanseParaplyen Aarhus et dansetelt – 10 dage hvor byens borgere gratis kan opleve/afprøve dans og musik fra hele verden – dans for store og små, unge og gamle, børn og voksne.
Programmet er ved at blive fastlagt men vil ligge i tidsrummet fra ca. kl 10 til kl 20. Nærmere detaljer følger i løbet af juli måned.
Hvis du har lyst til at hjælpe med at koordinere og afholde arrangementet så skriv til maja@danseparaplyen.dk
Danseteltet er finansieret via Kulturministeriets genstartspulje.