Guide til dans under Corona

Danmark er i gang med at lukke op for aktiviteterne herunder dans. Reglerne er dog ikke altid nemme at forstå i en dansekontekst, så DanseParaplyen Aarhus har derfor lavet en guide til dans under Corona i forhold til gældende regler og retningslinjer.

Status pr 6. maj: Overordnet er alle dansestile tilladt udendørs for alle aldre. Indendørs forventes pardans og kædedans først at blive tilladt for aldersgruppen 18-69 fra 21. maj.

AFSTEMNING STATUS – HVORDAN SKAL EN DANSEPAVILLON SE UD OG VÆRE PLACERET?

Er du enig i at en dansepavillon skal være overdækket?

Giv dit input til udformning og placering af en “Danse- og Kulturpavillon” i Aarhus.

Klik på https://s.surveyplanet.com/OIAyLcKCY og besvar de 4 spørgsmål

Tak for dit bidrag til udformningen af fremtidens dansemiljø i Aarhus.

AFSTEMNING FORTSAT – HVAD MANGLER DER AF DANSELOKALER I AARHUS?

Er du enig i at det er er nye og bedre dansefestlokaler der er vigtigst at prioritere?

Giv dit input til hvad der mangler af danselokaler i Aarhus og hvor de skal være placeret.

Klik på https://s.surveyplanet.com/SD4epK9XR og besvar de 5 spørgsmål.

Tak for dit bidrag til udformningen af fremtidens dansemiljø i Aarhus

Afstemning – Hvad mangler der af danselokaler i Aarhus?

danseparaplyen

Giv dit input til hvad der mangler af danselokaler i Aarhus og hvor de skal være placeret.

Klik på https://s.surveyplanet.com/SD4epK9XR og besvar de 5 spørgsmål.

Tak for dit bidrag til udformningen af fremtidens dansemiljø i Aarhus

Afstemning – Hvordan skal en dansepavillon se ud og være placeret?

Giv dit input til udformning og placering af en “Danse- og Kulturpavillon” i Aarhus.

Klik på https://s.surveyplanet.com/OIAyLcKCY og besvar de 4 spørgsmål

Tak for dit bidrag til udformningen af fremtidens dansemiljø i Aarhus.

Konkret projektforslag til samling af det sociale dansemiljø i Aarhus i 2021

ÅRETS DANSENYHED – mulighed for at skabe DanseParaplyens vision om et “DANSENS HUS” allerede til efteråret.

Mulighed opstået i den gamle Journalisthøjskole
Med DGI Østjylland som mellemmand har DanseParaplyen Aarhus fået kontakt til FO-Aarhus, som den 1. januar overtog den gamle Journalisthøjskole i Aarhus. DanseParaplyen Aarhus har indledt en dialog med FO-Aarhus, om mulighederne for at skabe et fast fundament for det sociale dansemiljø i Aarhus i rammerne af den gamle Journalisthøjskole.

Projektoplæg
DanseParaplyens styregruppe har fået sammensat et oplæg, hvor det skal undersøges, om der kan skabes følgende rammer på Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N
– 2 sale til undervisning eller dansefester.
– Mødelokale til fast base for foreningernes bestyrelser og udvalg
– Depot
– Dansecafe til hygge og træning før og efter undervisning
– Lokale til Dansekoncerter og større arrangementer

Samt et udendørs dansegulv til sommeraktiviteter på Vestereng, som kun er placeret 400 meter fra Journalisthøjskolen.

Det samlede oplæg kan læses https://danseparaplyen.sharepoint.com/…/EVhhDPJfgSVBg0Y…, hvor bl.a. de forskellige lokalemuligheder præsenteres.
Tidsplan
Der skal foreligge en færdig projektbeskrivelse klar til vedtagelse på DanseParaplyens repræsentantskabsmøde ultimo marts, hvor det vil være muligt se på lokalerne. Projektbeskrivelsen inkl. budget, finansiering & driftsøkonomi skal derefter sendes til Aarhus Kommune, som grundlag for ansøgning af anlægspuljen for 2021-22. Der vil være foreligge et svar i juni måned, hvorefter projektet kan starte.

Indkaldelse til onlinemøde
DanseParaplyen Aarhus har indkaldt sine medlemmer til onlinemøde søndag den 31. januar kl 14-15:30, for at diskutere mulighederne og nedsætte de nødvendige udvalg.

Opbakning til projektet
Støt også op omkring projektet ved at hjælpe melde dig ind i støttegrupperne for
 • “Dansens Hus” – https://www.facebook.com/groups/DansensHusAarhus
 • “Danse- og Kulturpavillon” – https://www.facebook.com/groups/DanseOgKulturpavillonAarhus
Jo flere vi er, jo større chancer er der for at det kommer til at ske.
Hvis du har lyst til at deltage aktivt i skabelsen af projektet ved at være med i et udvalg, så skriv til henrik@danseparaplyen.dk
Lad os starte året ved at arbejde sammen om at skabe en fed ramme for dans og dansefælleskabet i Aarhus
Godt nytår fra DanseParaplyen Aarhus

 

Videopræsentation af dansestile

DanseParaplyen Aarhus har fået lavet en video til præsentation af medlemmernes dansestile, som anvendes på forsiden af danseparaplyen.dk. Der er også lavet en version med musik til reklame på sociale medier – se https://youtu.be/ecM1P447SXs

Når vi er kommer på den anden side af Corona pandemiens restriktioner og dansen igen er fri vil styregruppen arbejde for at der bliver optaget nye videoer af alle dansestile.

Høringssvar til ny Kulturpolitik for 2021-2024

Aarhus kommune har haft sit udkast til ny Kulturpolitik for 2021-2024 med titlen “AARHUS – MED KULTUREN I HJERTET OG BLIKKET MOD VERDEN”” til høring. Læs udkastet her

DanseParaplyen høringssvar tog udgangspunkt i udkastets målsætninger og anvendte dem til sætte fokus på Amatørkulturen og borgerforslaget om en “Danse- og Kulturpavillon”

Høringssvar

Kultur er også Amatørkultur og er en vigtig medspiller for at

 • alle borgere oplever Aarhus som deres kulturby
 • give flere mulighed for at deltage i positive, kulturelle fællesskaber
 • styrke tilgængeligheden og åbenheden i byens kulturtilbud

Der er brug for at

 • styrke samarbejdet på tværs af kulturaktører
 • arbejde for at nedbryde siloer og fremme dialog
 • have fokus på at fremme kulturel diversitet
 • have fokus på de positive fællesskaber, vi kan skabe med kultur
 • have fokus på kultur, grønne områder og fællesskaber, når vi udvikler både i centrum og oplandet.
 • prioritere rum til kunst- og kulturproduktion, eksperimenter og præsentation

For at

 • skabe rum i byen, der understøtter kreativ leg og udfoldelse
 • bringe kunst og kultur ud i byrummet
 • understøtte børn og unges muligheder for at udfolde sig kreativt og dyrke deres kreative talent
 • styrke kunst- og kulturtilbud i hele byen
 • igangsætte indsatser inden for kultur og sundhed

”Kært barn har mange navne” – Lad os med overstående fremtidige politik for Aarhus få fusioneret understående initiativer til et fælles kulturinitiativ der bliver ført ud i livet

  • Folkets scener – Et initiativ fra ”Sundhed og Omsorg” i 2020
  • Der skal skabes synlige faciliteter i det offentlige rum, så byen lægger op til bevægelse og aktiviteter – fra side 15 i nuværende Sport og Fritidspolitik
  • Danse- og Kulturpavillon – Borgerforslag fra DanseParaplyen Aarhus i 2020

Der blev indsendt i alt 34 høringssvar – se her

 

 

 

Dansestile oversigt

DanseParaplyen Aarhus har oprettet sin første oversigt over medlemmernes dansestile.
Under hver af de 16 dansestile er det muligt at læse en kort beskrivelse af dansen, se dansen på video og lytte til musikken der danses til. Sidst men ikke mindst med link til det medlem af DanseParaplyen, hvor man kan få mere at vide om undervisningsmuligheder med mere.
Så tag et smut forbi https://danseparaplyen.dk/info/dansestile/ og gå på opdagelse i dansens univers 🙂

1 års fødselsdag

Den 24. oktober 2019 blev DanseParaplyen Aarhus stiftet af 10 danseforeninger og private aktører efter 7 måneders forarbejde med 3 workshops støttet af DGI Østjylland, som resulterede i følgende overordnede vision for dansemiljøet i Aarhus.
Vision
De primære mål med ”Danseparaplyen Aarhus” er, at arbejde for at dansen i Aarhus får de bedste forhold til at udøve undervisning, træning og arrangementer samt ikke mindst kunne mødes på tværs af dansemiljøer/stilarter året rundt.
Vi vil arbejde for at udvikle en danse-webportal for Aarhus med en arrangementskalender samt en introduktion til alle dansestile, og ikke mindst musikken og kulturen bag. Vi vil også arbejde for at få oprettet en permanent dansepavillon centralt i Aarhus til afholdelse af fx Sommerdans og ikke mindst et “Dansens hus Aarhus” med henblik på at skabe et stærkt, bredt favnende og mangfoldigt dansemiljø, som kan sætte Aarhus på Danmarks/verdenskortet som Dansens by.

Vi ønsker at blive et meget synligt og mainstream alternativt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold der har hovedfokus.”

For at synliggøre DanseParaplyens vision er der lavet følgende video – https://youtu.be/BWnOI56qrBw

Medlemmer
DanseParaplyen Aarhus har i dag 12 danseforeninger, 2 Dansekoncertforeninger & 4 private danseaktører som medlemmer.
Foreningerne havde i 2019 1.354 medlemmer og driver facebookgrupper med over 7.500 medlemmer

De private danseaktører driver facebookgrupper med over 5000 medlemmer.

se mere https://danceumbrella.azurewebsites.net/info/medlemmer/

Danse-Webportal
DanseParaplyen Aarhus er blevet udvalgt af DGI Østjylland til et landsdækkende DGI projekt omkring “Fremtidens digitale forening”. Det indebærer bl.a. at der bliver lavet en hjemmeside med præsentation af DanseParaplyen, medlemmer, dansestileoversigt, kalender samt medlems- og tilmeldingssystem.

For at få lavet lokalt indhold har projektet hyret https://www.marius-visuals.dk/ til at få taget fotos og video af op til 15 dansestile. Se skellettet til den nye dansestileoversigt på https://danceumbrella.azurewebsites.net/info/dansestile/

DGI Projektet afsluttes ved udgangen af 2020.

Dansepavillon & Dansens Hus Aarhus
I februar startede Aarhus Kommune en proces med at inddrage borgerne i forhold til en ny 10 årig anlægsplan. I en forholdsvis kort proces fik DanseParaplyens styregruppe travlt at definere følgende 2 borgerforslag med udgangspunkt i visionen:

1) https://danceumbrella.azurewebsites.net/vision/stoet-danse-og-kulturpavillon-aarhus/

2) https://danceumbrella.azurewebsites.net/vision/stoet-dansens-hus-aarhus/

Danse-og Kulturpavillonen opnåede en flot førsteplads i kategorien Byrum mens Dansens Hus fik en delt 5 plads i kategorien Bygninger.

De flotte placeringer resulterede i at DanseParaplyen Aarhus blev inviteret til årets budgetmesse for at præsentere borgerforslagene direkte overfor byrådets medlemmer. Budgetmessen blev desværre aflyst pga. Corona, så der blev sendt en mail til hele byrådet i stedet. Det resulterede i positiv feedback fra formændene/kvinderne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kulturudvalget & Børn og Unge-udvalget.

Kampen for de 2 borgerforslag skal fortsætte i 2021, hvor en ny Sport- og Fritidspolitik skal defineres og ligge rammen for hvordan de afsatte midler i det nye anlægsplan skal anvendes.

For at samle opbakning til de 2 borgerforslag er der oprettet 2 støttegrupper

Meld dig ind i støttegrupperne og hjælp med til at virkeliggøre visionen. Jo flere der bakker op jo større sandsynlighed for at det bliver til virkelighed.
Fælles dansearrangementer
DanseParaplyen Aarhus har en målsætning om at lave fælles dansearrangementer som f.eks. Dansens dag, Sommerdans og Aarhus Festuge.

I forbindelse med Aarhus festuge 2020 blev der i samarbejde med Aarhus Folkemusikhus og Aarhus festuge arrangeret et Dansetelt, som en del af bytorvet. 38 arrangementer over 10 dage blev planlagt, men blev desværre også aflyst pga. Corona situationen.

Opnået støtte

DGI-Østjylland har fra starten støttet DanseParaplyen massivt som fødselshjælper og med valget som projektdeltager i fremtidens digitale forening.

Danseteltet i festugen opnåede 15.000 kr. i støtte fra DGI/DIF’s Sommercorona pulje og 5.000 kr. fra DGI Østjyllands jubilæumsfond.

Desuden er DanseParaplyen Aarhus blev godkendt som Nonprofit organisation af TechSoup, som ledte til samme godkendelse hos Microsoft & Google. Microsoft har derfor stillet 10 Microsoft 365 Business Premium licenser til rådighed, mens Google har stillet gratis Google Ads og Google Maps til rådighed.

Det er styregruppens vurdering, at der fortsat er gode muligheder for at opnå økonomisk støtte til fortsat udvikling af DanseParaplyen og dens aktiviteter.

Stort potentiale i samarbejdet
DanseParaplyen Aarhus har på trods af svære arbejdsbetingelser i forhold til Corona restriktioner bevist sit værd i sit første leveår og potentialet er slet ikke udnyttet endnu.Hvis de nødvendige frivillige arbejdsressourcer kan skaffes og det sociale dansemiljø fortsætter med at bakke op i stor stil, er der ikke noget i DanseParaplyens vision der ikke kan lade sig gøre.Skriv til formand@danceumbrella.azurewebsites.net hvis I/du overvejer medlemskab eller melde sig som frivillig til at være med til gøre DanseParaplyens vision for det sociale dansemiljø i Aarhus til virkelighed.Mange danse- og fødselsdagshilsner fraStyregruppen for DanseParaplyen Aarhus