82.000 kr til opgradering af Dansepladsen på Pier 2

Dansepladsen på Pier 2 får en kraftig opgradering i løbet af maj måned.

Et nyt 82 m2 dansegulv i Jatoba træ til 60.000 kr finansieret med

  • 25.000 kr. fra DIF & DGI’s foreningspulje. En stor tak til vores medlem Flamencoforeningen La Caña for ansøgningen af foreningspuljen.
  • 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes lokale udviklingspulje – en del af de 50.000 kr. vi har fået til udvikling af Sommerdans i 2023-2024 på Pier 2
  • 15.000 fra Nordea Fondens delepulje.

Herudover har vi fået 22.000 kr. fra Sparekassen Danmark Fonden Hobro til

  • Udvikling af et bookingsystem til dansepladsen på danseparaplyen.dk,
  • Indkøb af 5 bord-bænkesæt i lærketræ
  • Indkøbe af opslagstavle.

Vi håber også at få skaffet nogle penge til nogle blomsterkasser for at gøre det mere hyggeligt.

Så glæd jer til dette års Sommerdans på Pier 2 🙂

læs mere:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://sparekassendanmarkfondenhobro.dk/
https://aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/den-lokale-udviklingspulje
https://nordeafonden.dk/