Høring af Midtbyvisionen

Så har Aarhus Kommune lavet en vision for midtbyen, som sat i høring indtil 9. marts. DanseParaplyen Aarhus indsender et høringsvar, så kom endelige med input til hvordan dansen kan bidrage til en bedre midtby 🙂
Visionens seks udpegede temaer er:
  1. Dyrk bykulturen
  2. Livet i midtbyen
  3. Naturen ind i midtbyen
  4. Mangfoldige handelsgader
  5. Velkommen til midtbyen
  6. Løft sammen