Konkret projektforslag til samling af det sociale dansemiljø i Aarhus i 2021

ÅRETS DANSENYHED – mulighed for at skabe DanseParaplyens vision om et “DANSENS HUS” allerede til efteråret.

Mulighed opstået i den gamle Journalisthøjskole
Med DGI Østjylland som mellemmand har DanseParaplyen Aarhus fået kontakt til FO-Aarhus, som den 1. januar overtog den gamle Journalisthøjskole i Aarhus. DanseParaplyen Aarhus har indledt en dialog med FO-Aarhus, om mulighederne for at skabe et fast fundament for det sociale dansemiljø i Aarhus i rammerne af den gamle Journalisthøjskole.

Projektoplæg
DanseParaplyens styregruppe har fået sammensat et oplæg, hvor det skal undersøges, om der kan skabes følgende rammer på Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N
– 2 sale til undervisning eller dansefester.
– Mødelokale til fast base for foreningernes bestyrelser og udvalg
– Depot
– Dansecafe til hygge og træning før og efter undervisning
– Lokale til Dansekoncerter og større arrangementer

Samt et udendørs dansegulv til sommeraktiviteter på Vestereng, som kun er placeret 400 meter fra Journalisthøjskolen.

Det samlede oplæg kan læses https://danseparaplyen.sharepoint.com/…/EVhhDPJfgSVBg0Y…, hvor bl.a. de forskellige lokalemuligheder præsenteres.
Tidsplan
Der skal foreligge en færdig projektbeskrivelse klar til vedtagelse på DanseParaplyens repræsentantskabsmøde ultimo marts, hvor det vil være muligt se på lokalerne. Projektbeskrivelsen inkl. budget, finansiering & driftsøkonomi skal derefter sendes til Aarhus Kommune, som grundlag for ansøgning af anlægspuljen for 2021-22. Der vil være foreligge et svar i juni måned, hvorefter projektet kan starte.

Indkaldelse til onlinemøde
DanseParaplyen Aarhus har indkaldt sine medlemmer til onlinemøde søndag den 31. januar kl 14-15:30, for at diskutere mulighederne og nedsætte de nødvendige udvalg.

Opbakning til projektet
Støt også op omkring projektet ved at hjælpe melde dig ind i støttegrupperne for
  • “Dansens Hus” – https://www.facebook.com/groups/DansensHusAarhus
  • “Danse- og Kulturpavillon” – https://www.facebook.com/groups/DanseOgKulturpavillonAarhus
Jo flere vi er, jo større chancer er der for at det kommer til at ske.
Hvis du har lyst til at deltage aktivt i skabelsen af projektet ved at være med i et udvalg, så skriv til henrik@danseparaplyen.dk
Lad os starte året ved at arbejde sammen om at skabe en fed ramme for dans og dansefælleskabet i Aarhus
Godt nytår fra DanseParaplyen Aarhus