Bevægelsesglæde

Bevægelsesglæde er opstået med drømmen om at skabe flere muligheder indenfor leg, dans og bevægelse for mennesker med særlige behov. Heriblandt børn, unge og voksne med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, udviklingshandicap, cerebral parese, generelle indlæringsvanskeligheder eller hjerneskader.

Bevægelsesglæde er en forening der er ledet af en adm. leder, samt en ulønnet bestyrelse. Al overskuddet fra driften kommer vores skønne medlemmer til gode i form af blandt andet lavere brugerbetaling. Vores værdisæt baserer sig på struktur, genkendelighed, nærvær, tryghed, samt leg og bevægelse.