Folkedans.

Når vi i Danmark skal feste og more os, får vi noget godt at spise og vi synger og danser til god musik. Sådan har det altid været og sådan er det stadig.

Det vi dansede i gamle dage, kan man under et kalde folkedans. Det er en stor blandet gruppe, og den er under stadig forandring. Der er pardanse, danse for flere par og fællesdanse, hvor alle er med. Det er med til at bringe folk sammen og skaber en god stemning. Det virkede i gamle dage og det virker stadig. Alle folkedanse er gode. De dårlige er for længst sorteret fra. Man danser for sin fornøjelses skyld, og man gider jo ikke danse hvis det er kedeligt.