Repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmøde 2021

DanseParaplyen Aarhus afholder anden ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 16. juni kl. 19-21:30. Mødet afholdes i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C.
Alle er velkomne. Mød op og hør status på Dansepavillon, Dansens Hus, Danseteltet i festugen med mere og bidrag til udviklingen af dansen i Aarhus
Del 1: Repræsentantskabsmøde ifølge vedtægter – kl. 19:00
Ved afstemninger kan kun medlemmer stemme.
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra det forgangne foreningsår til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Målsætning indtil næste repræsentantskabsmøde til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Forslag til budget – herunder kontingentstørrelse til godkendelse
7. Valg af styregruppe på 3-5 personer for 1 år
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af revisor for 1 år
10. Evt.
Del 2: Workshop – kl. ca. 20:00
Facilitator: Flemming Mølgaard – DGI Østjylland
Emne: Hvordan kan vi skaffe de nødvendige frivillige til at drive de fælles initiativer?
Del 3: Introduktion til DGI medlemskab og fordele – kl. 21:15
Flemming Mølgaard – DGI Østjylland
Corona håndtering
Vi følger retningslinjerne fra DGI, https://www.dgi.dk/…/generalforsamling-i…. Dette indebærer bl.a. at alle skal vise Coronapas ved indgangen til Solsalen, samt bære mundbind når man ikke sidder ned.
Tilmelding
Tilmelding til henrik@danseparaplyen.dk senest søndag den 13. juni