Sommerdans på Pier 2

DanseParaplyen Aarhus afholder Sommmerdans på Pier 2 fra 18. juni til 20. august. Mulighed for begynderundervisninger hver søndag

Se ellers https://danseparaplyen.dk/sommerdans/