Støtte fra foreningspuljen til Sommerdans på Pier 2

Raksa Mavedanseforening har på vegne af DanseParaplyens medlemsforeninger ansøgt DIF og DGI’s foreningspulje om støtte til første gang at afvikle Sommerdans i Aarhus på Pier 2. Den 4. juli meddelte DIF og DGI’s foreningspulje at støtten er bevilget og at Sommerdans nu kan iværksættes.

Sommerdans på Pier 2 har opnået en støtte på 30.000 kr. og med bevillingen håber DanseParaplyen Aarhus at kunne
– At vise mangfoldigheden i dans, få flere aktive dansere i gang og udbrede kendskabet til ”social dancing”.
– At danseforeningerne kan vise sig frem og få flere medlemmer
– Skabe relationer på tværs af køn, alder, kultur, nationalitet samt kulturudveksling
– At fremme et stærkt samarbejde på tværs af stilarter og medlemmer af DanseParaplyen Aarhus
– At synliggøre behovet for en fast dansepavillon – et byrum til bevægelse og kultur i Aarhus – se projektbeskrivelse

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
DIF og DGI’s foreningspulje, uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.
Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI’s foreningspulje
Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen. Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider
Puljeadministration:
Telefon (mandag – fredag kl. 10-14): 43262473
Email: foreningspulje@dif.dk